Saturday, November 8, 2014

võrs võrd võrra

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`annab iga ühele üks võrs

sammuvõrd

mina ei õle mitte `musta `küüne `võrdki midagi võttand

perenase kääst `saadi linad vai takkud kaha `ketrada, siis `kaalu `järgi `valmis niit jagati, mõlemad said ühevõrd `niiti

üks tihu, ja sie `võrdub kolm`kümmend kuus kant`jalga
kodo`väimes ja `kuera tagumine jalg [on võrdsed]
sie mies on minu kõhaline (vääriline, võrdne)


Jõhvi


sitt jumala`vilja `kõrval (öeld mõnd asja teise, paremaga võrreldes)

no sääl [heinategemisel] on ikke neid `kuntse `kau·nike·sest (võrdlemisi, üsna suurel määral) säl


põhja-Iisaku


`teine `riide oleks `jusku `karva`võrra (karvavõrd) punasemb

sinu näpputüö on `ninda ilus, ära pane `teiste `kõrvagi (ei anna teistega võrreldagi)

No comments:

Post a Comment