Saturday, November 22, 2014

kilda killast

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


ei `tahtund `mennä, sain `lahti senest `killast (seltskond, kamp) jah

sie õligi `killavuor (vedu voorihobustega) `enne sie suur `viina vuor


põhja-Iisaku


ei ma ole `lieri`poiste `killast

`langes `juodikute `kilda (sekka, hulka, kampa)

tia kas `ongi nüüd `rüövlide `killas

suur `killavuor läks , eks ned `maissivedajad `olned


Vaivaro


karjas `luomad `süöväd kaig ühes `killas

No comments:

Post a Comment