Saturday, November 22, 2014

nõjall

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


tuburetka nõjal akkas [laps] `koiberdama (koperdama)

`tõine inimene on `tõise najal `löngäkalli

ema `põlve najal (paremini, rohkem) `kasvab laps `ennemini kui isa `salvu najal


Jõhvi


keppi nõjal paar samu ikke juba `klönksin (lonkama)

keppi nõjal ikke juba `lönksib


põhja-Iisaku


eks ma `kompa-`kampa keppi nõjal `kõmpind `tulla

eks ta vaest `viisi keppi nõjal ikke `kõńni komps-komps

akkan keppi nõjal kõmps komps `astuma, küll ma `jõuan

`seisab puu najal `läepas

No comments:

Post a Comment