Sunday, November 23, 2014

läns länne

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


õhta|tuul (läänekaarte tuul)

`länne tuul [ehk] `vesti tuul

tuli joa neid [kinke] pali `andada, `peigumehe `vennale, `läänemehele (peigmehe vend) tuli `andada särk


Jõhvi


`länne `põhja tuul (loodetuul)


Vaivaro


`läänetuul toi kala, aga idatuul vieb `pannuldki kalad menema

`läänetuul, sie piäb ikke `suoja vie keväde `siie [tooma], siis tuleb ikke [kala]`parved `liikelle

läänetuul kala tuli `randa ikke `lääne`tuulega

`lääne`tuulega oli vie`toiso

, g -se (Läänemaa elanik) `läänlaised on `Läänemaalt

`lääsi|kko g -go (suurem anum)

No comments:

Post a Comment