Friday, November 28, 2014

mullu, enne muldune

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(tunamullune) `enne`muldune `aasta

`enne`mullu õli kuiv suvi

`enne`mullu kägo kukkus `kauva

`muldune juur on kuradi käsi, mis sel ` aastal `kasvab, sie [juur] on `valge, sie on jumala käsi (jumalakäpp)

`mullu sügisel `lõigetud, siis sel suvel on kesä puud (suve läbi metsas kuivanud puud), `kuivad akkavad põlema iast
Vaivaro


`toisel `aastal on kulu `eina (mullune niitmata ja kuivanud rohi) ku jääb tegematta

No comments:

Post a Comment