Friday, November 28, 2014

eile

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


elu`aastad on mõlemal `selja taga, `eilised ei õle `kumbki

`pulmad õlid vägä ilusad, isegi `manna suppi `eile `õhta `keideti

õige sõna kuulemattu poiss eile vast (alles) isa malkas (malgaga lööma) poissi

`eile `alles `preiliga jagasimma (sekeldama), midä nied käsi tahud õlivad

`kanga `luomine jäi `eile kese

`eile õles `õltki rukki kese, aga `vihma ei tuld, sai `välla lõppetud

juo tänä on `kirkamb kui `eile õli

tänä õlen `kaunis `kirgass - - `eila õli `terviss `üsnä paha

`eile `ommikuse `niiduse `liigutasid `lahti

eilegi õli kange tuul a õhta iel maltus ärä


põhja-Iisaku


eks `eilene rahe tagund lomakille

`kangrul old `eile `õhta lugemine

sie `eile `kiedetud süĺt ei ole `paksust läind, nigu `kausist `välja lüö, vajub lödäkille kõik


Vaivaro


`eile `irdeti üht miest

`eile `ehta `keidin nisujahu `körti, miu vanames `keiti mune

`eile oli kova müristämine

No comments:

Post a Comment