Saturday, November 1, 2014

hambass

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`viie `puudane kott rippus `ambas
nuo pidid ikke üväd `lõvva peräd õlema

`ühte `puhku `itsitäd `ambad `laiali

piän oma `kiele `ammaste vahel `oidamaie, en taha akkada `ütlemäie ja kisendamma `vasta

kouk `ammas (puseriti hammastega inimesest)

ära kridista, laa (lase) `ambad `õlla `paigal

uss `ammustas `piial laba jalast

`lapsel on `lapse `ambad (piimahammas)

lidistäb läbi `ammaste suppi `süüä

nüri, tömp `ammas on nöss ja liht, enämb ei `lõika

(sõim) sa kuradi luu `ammas

lippiti on all, kus `kaŋŋast `kieretässe, on `amba `vastas, `oiab `kinni


Jõhvi


`ussidel on `kihvti `ammas (mürgihammas), tal on vist paar tükki

(tagarääkimisest, tülinorimisest) nüüd sai `kondi `amba, enamb järälä ei jättä


põhja-Iisaku


`ammas `kihvatab `ühte`puhku

[koer] ajab `ambad `intsi (irevil)

`ambad `irvis ~ `irvi tuli tuast `vasta, pläda ajas

`tõmmas `ambad `itsi

ükskõrd `kiksti ja `lapse `ammas kukkus kuhe `piima `piekri

kuiv`konnas obune `krahmas `ammastega puust `kinni


Vaivaro


liivaterä kragista `ambas

No comments:

Post a Comment