Sunday, November 23, 2014

pihta pihass

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(kord kergelt lööma, tonksama) `kohmas `pihta

`võttas `lapse kotti`pihta (õlale) ja läks `väljäle

obone `ellitab `kaula vai `pihtu vai `turja pääl, kui `katki on

piht lühike ja `kitsas, periss junnjuurikas (kasvus kängunud inimene)

õli `este küll `sirge `seljäga, juo tämal ka kakk pihas (küür seljas)

tugev `kandamus (kandam) on pihas

`tõmman `sulle `kantsikaga üle piha

`selja tagant `kaula`kondist `taljeni said piha pikkusse `tiada

Novembris pidid õlema juo takkud `ketretud, sis sai akkada linadega `pihta

`ninda kikki pihad `sellel (õlanukid hoiduvad ülespoole)

kikki `pihta mies

pihad `onvad kikkis (õlanukid ülespoole)

`kirjaja `ulkus kott pihas ja kepp kääs, vana vai vigane inimine

eks `enne inimesed lasid pali kuppida rist`luudest, `pihtudest, `rindudest

(kase okstest viht) lehesse `pundid `onvad pihass

mõnel on ludu (madal, lame) piht (längus õlad), `kangesti ludu pihaga

mardibä õhta käisid nuored inimised mardi sandist, kottid pihas


Jõhvi


kui õla luu on pihast `välläs, õla tuleb `kaentla aluse `auku

kes käis nattuke `vimmas - - `pihtude pääl õli `niisike pisike kuhm

parema kää (parempoolne) piht on `aige

`ennemast õli `niisikene lina - - lina `õtsad õlivad `siutud `ümbär piha, `sieme õli sääl sies, siis säält võttas pihuga ja `viskas


Vaivaro


votti `kauhtan `pihtole ja läks

midä siä alalde oma `pihto `kergidäd (õlgu kehitad)

`kleidi `pihta oli `kitsukaine

(lüdü madal, lame) lüdü `pihtoga mies

No comments:

Post a Comment