Saturday, November 29, 2014

vajaga vajota

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


põrand vaja ilada (puhastama, kasima)

päälael on `ingamisekõht (luustumata koht imiku koljul, lõge), `ingamisekõhas ei õle pääluud, laps `ingab, sis sie kõht `liigub üläss ja `alle, `ingamise`kõhta ei tõhi kõvasti vajotada

[võta suurem marjakorv] egä korv `itku ei akka kui vajaka jääb

`Olgal on sinu vaja, `saadab `poisi järele

vajob kõhe ku vana `kirves vette (ei oska ujuda)

(soolatüügas) `kuera`naulad käside pääl, neid `enne ävidetti ka, `aavapuu `valge vaht `kuere alt ajab - - sene vahuga vajodatta

ei õle vaja `seierid kruttida, nii ia kell

`tütrik on `kõrge kusemisega, senele vaja pikk mies (pikkadest jalgadest)

`liiva ang õli `este `männiku `ääräs kole `kõrge, nüid on juo madalammast vajond

`lillikakku (laste võileib) `lõigeti `suoja `leivä `õtsast - - näppiga vajotas `augu `sisse ja pani või`raasu `päälä, `anneti `lapsele

`püksid `onvad lottos (lontis), lotto vajuned


Jõhvi


`mõisas võib `künni tagant `kartulid `korjada `kiksiga (otsa lähedalt läbilöödud naelaga kepp kartulite järelnoppimiseks), ei õle vaja `küüritada

[juuksed] vajotetti ikke `siie ette `ninda kohoville (kohevile)

(lõnga, köit) lõng vaja kokko `kierada (mitmekeeliseks)

omal `silmad `krillis (joobnud, purjus), aga ikke viel vaja `tuua

jäi tukkuma, vajus `kössakille (kössi)

vaja `kangass käärpude päält maha võttada ja letti (palmitsetud kangalõim) `panna, `muidu lähäb sasi

(võbelevast leegist) lamp `lõmpsib kole `ullust, seda vaja `säädäda

las `jäägu vähä vajaga, `muidu akkab `läikima (üle ääre loksuma, läigatama)


põhja-Iisaku


`kirnule oli vaja `vänta ja `tiivad `sisse sättida

klips vajus `ukse aak `kinni

ära vaju `lontu `muodi `kössakille

jäen `lahjast, `riided vajuvad lottakille (lonti)

`aiged kanad vajuvad ludusse

`rüöpad löga täis, rattad vajuvad `rummuni `sisse

vikki oli vägev, nüüd vajunud lömakille, `raske `niitada

`kärbikud vajuned `vihma ja `tuulega kuhe lömusse (maad ligi)

`kuivaga keik `kapsad vajusivad `lörtsi (lonti)


Vaivaro


vaja `lapsile tehä kakku

se nuga on tümä, vaja karasta

kui `saadi [täi] kätte, siis `künnegä vajodetti `pääle

`niiti lahendamma (harutama), kui on sasis, siis vaja lahenda

sukka vajond lotto

No comments:

Post a Comment