Wednesday, November 19, 2014

tigedä

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


Jüri õli ise`päinis (eraklik), kole tige

küll sääl on tigedad `kuerad, võttavad kõhe jalust maha (pikali ajama, kukutama)

(jõllitama) `jüllitab `silmi ku tige ärg

tige ja `kiustlik inimine

sie `üellässe tige kuer õlema kel vali karv ja must `kurgu lagi

kui `räägid tigedast, siis on nägu `krõmpsus (kortsus, krimpsus)

sie `üellässe tige kuer õlema, kel vali karv ja must `kurgu lagi (tagasuulagi)

südä on `suurest `kasvand , sie [ütlus] käib tigedä inimise `kõhta

`luodod kõhe kämä`lõuaga, `kandiline lõug pikkal ies, lõug kämäs, tige

(tigedalt vaatama, silmi volksutama) mida `longutad oma `silmidest ja vahid alt `kulmude


Jõhvi


mõni `ütläs tigeda naise `kõhta, kui `naine `riidläs, `naine nigu kodukaru `tõisel (laisk, tige, kodune)

kohid [härjad] tigedast ei lähä

(krigistama) `kriuksutab `ambaid tigedusega

ta tige [hobune] ei õle, ta `muidu ludustab (kõrvu peadligi tõmbama, lingutama) `kõrvi

manitamisega saab paremast kui tigedusega


põhja-Iisaku


(vaata, ennäe) eva misike tige

vana tige isakaru

sel va tigeda vanamel `aega `kläepada (lääpama) küll

va tige kass, `tõmmas kriip kraap

vahib alt `kulmu `niigu tige obune

va tige naine, `kargab kärinaga mehe `kallale

neil olivad `linnupered tigedad `seĺtsi

sie on tige obune, näe `kõrvad `longus

va `mõigas mies, `longutab `ühte`puhku `jusku tige obune


Vaivaro


ne `lapsed kedä on `ellidettu ne ovad tigedäd

siul on kohe tigeduse `kiu˛ud sies

`tahto `olla tige ja `kurjusta `ennast `kurjemmast (ajada end vihale)

midä tei `käunuto (kiunuma, kräunuma), alalde üks `käunumine ja tigedus

No comments:

Post a Comment