Saturday, November 29, 2014

tühjä

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


tühi ei anna äbenedä [öeld] kui on `vaene et äbeneb oma `vaesusse perä

`naine tegi tua kabunist (tühjaks, paljaks, lagedaks), `kõrjas kõik tuast ärä, `kardinad `ukse ja `akna iest, kumudi `sahklist pesod, palakad ja `silmirätted, tegi `ninda kabunist et ei jättänd `patjagi `vuode

(kangaviga) `kahju vimp `kangas, üks `piirapii jäänd `tühjäst

lüö `kosti `pulgaga (puu- või raudpulk millegi august väljalöömiseks) auk `tühjäst

`tühjä kottiga mies (varata inimene, hulgus)

(lobisema) sagatad ja krasatad, `tühjäd juttud viad edesi

vanamor ajab `tühjä lori

alali `lõpmatta sa `räägid `niisukesi `tühjä juttusi

`kõrtsmik lei `rahva `vällä, lei `kõrtsi `tühjäst


Jõhvi


mis sa `tühja `asja jamad (jändama, möllama, tühja tööd tegema) kui sa rahul pole

(kõht tühi) kered `läksivad eledast

sie taat `tühjä juttu ei `rääkind, ega `kummitusi `miski ei `kartand elu`ilmas

jua lagiski `kannu `tühjäst

`ongi `tühjäst lagistettud (kulistama)

`milla ta sene `kannu `tühjäst lagistas

seda `üäldasse latterdus (lobiseja), kes latterdab

sie on `paljas lobin (loba, tühi jutt)


põhja-Iisaku


on `teine `kange `teiste `piale `müöda küla `tühja juttusi elistama

ei sie `liiguta `lillegi, mis ta tühi `aige on, ole kedagi

kuer paar korda `lompsas ja kauss tühi

muudkui lõriseb (lobisema) `tühja juttu


Vaivaro


läks `ilma `asjata kaik `tühjä `tuule

`pitska karp (tiku toos) on `isna `tühjä

ne on `tühjäd kolid `nurkas

midä tämä lodista (lobisema) `tühjä juttu

No comments:

Post a Comment