Monday, November 24, 2014

kirre kakku edel

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


kakkutuul on `kaunis tuul, `lõunatuul on lõbu tuul, idatuul on ia tuul

tuul oli kagust, kolm `vierand õli `vasta, pidid `tõise`puole ja `tõise`puole sedasi `alssima

jo mehe `kõrgusel siis `üeldi: päiv on jo `nuores kesk `ommikus (ilmakaar, kust päike keskhommiku ajal paistab, hrl kagu)

tuul `kieritab `ümber tänä, nüüd lähäb kesk`õhta (edel)

tuul on `luodes, nüüd saab kala

`ommiku ehk ida
meri`miestel on ida
kirre KuuK, g `kirde Vll;
n, g `kirre Kuu, `kirde hv Hlj, Vai Kos;
kird Kad, ?kirt Kse
ilmakaar (NO)

vesi`kaaresega saad `kammilu, `kirrest käüb `kaiki kalu Kuu;

tuul läks `kirdesse Hlj;

tuul on pöörand `kirdest `loodesse Kos


n, g kirre Khk Emm;

kirre g `kirde Khk Mus Juu Trm;

-kire Vai
kirs, jääkirme

akab külmaks minema, aĺl on maas ja veel kirre peal Mus;

No comments:

Post a Comment