Sunday, November 23, 2014

koiduramb koidjame koito

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`kellasi ei `õldki, `taiva `tähtedest `vaadati: `siulik õli kesk`lõunes, õda `jälle `kieras oma sava `seie `koito (ida-, hommikutaevas) kell kaksteist `üöse

`koidjame puud soaraami servapuud –

eks sie õle jo `koido kukk, ke `laulab `koido ajal

lüöb `ommikul `valgemast, siis lüöb `koido `piiri (koidupuna sõõr) `lahti

`ommikku on `koido täht , suur ele täht

(koiduvalgus) `koido `valge õli kui `ommiku vähekese akkas `kuumama

pääld `koito õli juo `mitmel tükk tüöd `tehtud

`tuisin kolm `koito `enne sia `sõitu jo üles

pidid `valvama `milla akkab juba koit kumama

kui `jõuata `enne `koitu kõik ahed maha ja õled rabistatud, `saata ka terakese `laugusi `kinni `lassa (suigatama)

`mõisa ajal `aeti juo `koidiku ajal maast üles

`koidikul `mendi juo `vällä

jo vähä `koidiku (koiduvalgus) `serva `välläs

`koidik akkas valendamma

`koidik `koidab jo

siis kui päiv juo üles `tuiseb ja `päivä `valge `akkab siis `koidiku `valge `kustub


Jõhvi


`koidiku `valge `välläs jo

on kaunis `koidur (paranenud, kosunud) juba

nüüd on juba pali `koiduramb

õles mina ka saand vähä `koidurammast


Vaivaro


üö ajal ja `koidigo ajal

`koidiko jo puneta

`koidi|ko g -go

(keelekida) `kiele `koidikod

No comments:

Post a Comment