Sunday, November 2, 2014

enakamb enämb enemmäll rohkemb

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


mina‿i kuuld sel `aasta `ühtki `üöbiku ääld
ennemmält õli küll enemmäl `aastatel

kenel nüüd enämb uherdi on, nüüd `onvad `inglis `puurid (vindiga puur)
`inglis `puuri vint

isa üks mats on enam, kui ema üheksa `totso
isa kari on kõvemb kui ema vits

enamb ei õle `kuullagi, et `luuki (ogalik) `püieta

nüüd ei õle [noortel] kokku `käimist enamb `kuskilgi

midä `rohkemb sa minuga `jongid (vastu rääkima, vastu haukuma), sedä `ullemb on sul ja pahemb

(parem, tähtsam, varakam) enämmad (mõisa ametnikud) `seivad `süömätuas , enämmatele `anti `puljongi


Jõhvi


ega vist `tunneks seda `kõhta enamb `vällägi

vanad kominad (kalts, näru) `onvad siin ka mis ei `kõlba enam kuhugi

ei õle prisk, ikke `rohkemb `kuivetand

lõdvaks`seili `lassasse `rohkemb `lousi (lousi)


põhja-Iisaku


(parem, tähtsam, varakam) enakama inimesele ei akka kohus `piale ega kedagi
`mõisa `virtinaks said, nüüd oled ikke enakamb
`mutku kegutab `ennast ka `suuremate ja enakamate `kõrva `istuma
teist `pilkamas ole küll mies - - piab `ennast enakamast

(end kõrgemale upitama) kegutab `ennast ka `suuremate ja enakamate `kõrva `istuma
kegutab ja `kehkab - -, on ikka `kehkenpüks küll

`karviksien tahab `rohkem `kaśkises `metsas kasuda

`kirsipruuń `riide ole ikke `rohkemb `naiste `riide

lase `kruuvid `rohkem `lahti

eks `viinapudel olnd `rohkemb manitusest


Vaivaro


enämiste `kolme jalaga on lahantka

meil ei ole just `oige igäs talos `sauno, aga ikke enembist on

meil on enemmast (enamasti) igäs peres vano

mul ei old `mieleski seda enämb, oligi `laada `viina (leitud pudelist)

`leibä on ometund (hallitanud), sedä enämb ei voi `süvvä

No comments:

Post a Comment