Saturday, November 22, 2014

jänderiko jänn jändab

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`kiele `õtsas on jänn, mökketäb

kui jänn on `kieles, siis ei saa `üella `erri (r-häälikut)

lüöb `jusku `jänni `kiele `alle

sul `ninda kiel `jännis, segasi juttusi `räägib

üks `purjes mies on, `jändab ja papperdab `käiä

`ullas ehk `jändas `tõisega

(jändrik) `jänderikkud suo kased

`ninda `jänderikkust `kasvand mänd

`soise maa pääl `kasvavad `vaide kanermikkud ja `jändermikkud (jändrik)

poiss on `põnni jäänd lühike ja `jändräkas

ei saa tüöd `tehtust siis on `jännis (kimpus, hädas, kimbatuses) oma `asjaga

`puine, siest viletsä `kasvuga `kaalika `jändid (puine, kängujäänud)

niisugused `jändid `annama `luomidele

suos `männikärss, suos ei `kasva `männid, `jäevad kõik `kärssi (okslik, jändrik, kõver puu)


Jõhvi


`jännatud


põhja-Iisaku


va `männa `jändrakas (jändrik)

maa oli tüma jändriklik (jändrik) ja juurikaid täis


Vaivaro


(rändama, käima) tama `jändä kaik kohad läbi

(segast juttu ajama) midä sa `jändad nii `paljo

No comments:

Post a Comment