Friday, November 21, 2014

kestä kesist

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


[vaeköit] `üksi inimine ei `kestä (suutma) `laiali ajada

`kestab (piisama) küll juo

kui kuer kodo `ullub pia `alle`puole sis on majas ävimist, kenegi eloiga lõppeb

`erne `kestad ja ua `kestad

(ussi mahajäetud nahk) `allikiri `kesta jah õli maha jäänd

(töölt lahti võtma) kruppist `leima `lahti ja akkasima kahe`keste (Soome: kahden kesken) [heina] tegemä


Jõhvi


`iired tegid `vilja lesemest, `laastavad kesist

(väljatuulatav kehv viljatera või kesi) kõlud nied õlivad juo `niiskesed, kel ei õld enamb `tuuma sies


Vaivaro


kesi pl kesid

`üöveldä `laual vana `kesta `vällä päält

`löivad kahe `keste (Soome: kahden kesken) `ühte `nousse

No comments:

Post a Comment