Thursday, November 20, 2014

kaus kaut

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`meie `arvama oma `miele `kaudu, et sie asi ei õlegi `ninda kuda kohos `arvab

(pl `kiuded = sooned) `kiuded on naba`varre sies, laps `süödeti naba`varre kaut emäihus, `kiudedega

`Jõhvi kault (kaudu)


Jõhvi


minu aru kaut (arvamist mööda, järgi, põhjal) piaks nagu õlema `rohkemb


Vaivaro


säält `luugi kaut `panna `lasti tämäle `sisse

tule treppu kaut tuppa

mene tagant kaut `puodi

No comments:

Post a Comment