Saturday, November 22, 2014

lähessute lähemmäss lähti lähetümi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


Reo suo - - on siin meil `kõige lähemäs (lähemal)

(lähestikku) lähessutte eläväd

(surnute mälestuspüha) `ingede `päivä õli `pietu `endisel ajal - - et vanal ajal `viedu tie lähädälle `leibä

(kodu lähedal) tämä on kodomail `ühte`puhku

(kobaras, lähestikku) kämäräs majad, `räistäss `räistäga kuos

läks ligemälle (lähemale) `vahtimaie

kivi ligilähedale `pannasse `puomile `alla kas puud ehk `väiksemi kivi, `selle päält `painab [kivi üles]


Jõhvi


siin pidukära lähiduses minul täna maganigu (lootust magada) pole


põhja-Iisaku


`kesse neid lähetumaid (ahne, ablas) `täita `jõuvab

`selle lähetuselle (täitmatu, ahnepäits) `anna vai `kümme `krunti kätte, tämal ikke vähe


Vaivaro


siä oled üks vana lähedus (lontrus)

lähe|tü g -tüma

oh siä lähetü `luoma

(`lähti g lähi = soonekirves) `lähti, `peiteli `muodi koverikko `kirves, kui taheda `raiuda puu `sisse suont

No comments:

Post a Comment