Saturday, November 8, 2014

paigast paigalle

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(laul) ma `johtusin `ühte `juoma `paika, sattusin `suure `saagi ` paika

`poisid ehk `tütrikud `paaris `läksiväd, kesk `paigas vahestetti ja siis läks `jälle `tõine `tõise `puole, sie oli `katrella tants

`kahle õnarus kui `seinä `palki varatasse, siis `lüässe `kahle `sisse, et palk `paigal `sõisab

sie tuol on kegokalli (upakil, längus), `püiäb kukkuda
laps `istub maas kegokalli, ei õle `täiest `paigal

mis inimine `kontsab (hulkuma) `ühte `puhku `käiä, ei õle `paigal

kui luu õli `katki, luu`painaja (arstija, luude paika panija) pani `paigale

luu `painija, õli üks `niske, kes `paigale pani, kas õla ja kää luud ja keik


Jõhvi


tänä õli `ninda `kiire, et ei saand `jalga `paigale

`püiäb ja `tõmmab küll ja luak ja rakkendus ragisevad, aga ei `jaksa samugi `paigast `vällä vedada

mida [ta] `lõõderdab `käia, kui ei ole `paigal


põhja-Iisaku


(kerge ajutine peavari, onn) `maarul oli all kaks rida `palkisid, otsast käidi sisse Kattusselle olivad pandud roikad roigaste vahele sammal piale mättaid

`maarudes `einaaig sai elada - - einamad livad kaugel nädal oldi paigal


Vaivaro


kusirakko on `paigast `välläs

No comments:

Post a Comment