Saturday, November 22, 2014

kiuslane kiusta kiustalemma

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`kiusab (kippuma, tikkuma) `tüöle `mennä

`teie poiss küttäs kui `meie `kiusta sedä `sauna

(jonnakas, kiuslik) `jurmaka `mielegä

laps kisendäb `kiustu

(kiuslik, jonnakas) `kiuslane inimene
sene `kiuslasega ädä tüöd tehä

(`kiustalemma = kiusu ajama, jonnima) ärä `kiustle `tühja `kiustu

laps akkab `miski `kiustalemma - - tahab `kiustu perä `saada midägi `asja

jättä maha kiust

`õige `kiustunui

vana `kiustusarv - - kisub `riidu

(kasimata või haigest olendist) sa kuradi `kiustu kong


Jõhvi


üks `kiusaja piab sul ikke õlema


Vaivaro


moni inimene on täis `kiusaja

`kaike tama `kiusa (ahvatlema, meelitama) miu kääst midä nägö

älä `saada meid `kiusaduse sise

`kiuslikko

läks miu `kiuste mänemä

kiusa `punni on `kiustet täis

ise oled pisukkaine, aga `kiusu`punni (kiuslik, jonnakas)

No comments:

Post a Comment