Saturday, November 8, 2014

ammo

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


juo `ammust `aika juo on `aige juo

ei näväd kuos ela, juo `ammustajast `saate `onvad eros (eraldi)

(sünnist, sünnitusest) sie õli `ammu `enne kui minä `ilmale tulin
tal pole `perssetki taga, kus ta võib last `ilmale `saada

`Antonil kadunel õli `ammu küür `selgä tuld

`ammu juo akkas minu `pääle `ammast `kriuksama

(teada saamisest) sie on `ammugi `rahva `kõrvis ja suus

(seksist) `küöpis `ammu sedä `eite juo
vai sie `tütrik, küll sie `ammu juppimist saand

kui `naisel tuli juo sie `sünnituse aig ligi, siis mies pani obose ette, läks `amme järele


põhja-Iisaku


vot mina vast `iljuti (mitte ammu) `püksisi akkasin `kanma

ei `jõua sa `mulle järelegi, `ammus siis viel `kandu `niitada


Vaivaro


(inimene, loom) nämäd on `ammo `aiga jo `kuolled

ei tule `kopkagi, `ammus `kümmed viel

No comments:

Post a Comment