Monday, November 24, 2014

aasta voos

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


siad nie `enne `aastat ei lähe `juoksu (ind, paarituskihk)

kui ta (lehm) tulaval `aastal ei `juokse `ärgil, siis jääb `ahtrast

emä juo suri `seitse`kümmend `aastad tagasi, kabamüts `pandi pähä

ta (isa) sai [mõisast] iga `aasta kaks`kümmend viis `rupla kinkraha, sie `arveti `rendist maha

`kaeksa `aastaselt akkasin `lapsi `oidama, sain `kondorast (tugev, terve)

nelikümend viis `aastad sai mehega kuos elätud

`kuhja `varras õli `püsti `aasta läbi

`kirjutasid kääd (allkiri) `alle, `mitmest `aastast `annab `rendi `pääle

igä `aasta meneväd `käsnäsem(m)äst

sel `aastal on lakka `tuisud tulematta viel

juo `kõnnib `leiväkott (küür) `seljäs, nuo aga `aastaid ka

sie mies on jo mittu `aastat `luukand, aga `arstid on nüüd `praavitand täma jala `tervest

maltsapuu kasvab aastaga jämedämmast sõrme jagu


põhja-Iisaku


`aasta`rõngad `pienikesed nigu jõvi


Vaivaro


`justko `iire `korvad on `erne palod se `aasta

`toisel `aastal on kulu `eina ku jääb tegematta (mullune niitmata ja kuivanud)

no se `aasta on `korregad (tugeva kõrrega) rugid, `justko `pilliruod

No comments:

Post a Comment