Monday, November 24, 2014

kuu

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`käisima iga kuu jumala sõnal

vanad `jõulud õlivad `detsembri kuu sies

(detsember) `jõulukuust õli ikke lumi jo maas

kui keväde võttab külm `konna kudu, sis `augusti kuu sies võttab `kaurad

`septembri kuu sies piab õlema meil juo kõik `aasta `kõrjandus (saak) `kõrjetud ja `paigale `pandud

kuu on `tõise `kortli sies, `neljas on juo `viimane `kortel

`aastas on kakstõist`kümme kuud

(mai) lehe kuu on `viimine keväde kuu

`lõikukuu


Jõhvi


`kuldane kuu

kuu akkab täis `saama

`leikukuu õli `õige `vihmane


Vaivaro


kuu on jo nähus

[lõhet oli] `augustikuu läbi

(maipõrnikas) mai mummukased maikuus lendäväd

No comments:

Post a Comment