Saturday, November 22, 2014

kimpu kimbuss kimbatab

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`siuti sie kimp siis `niidiga `kinni ja `pandi siis `tõine punt ka ja siis `pandi `kaksite kuhugi puu `pääle

`lähväd `katsikulle, `katse `naised tulevad, `kimbud kääs

tulevad minuda `kimbatamma (kimbutama, kimbatusse ajama)

õlin `juodikuiega `kimbatuses (häda, kitsikus, täbar olukord)

`rahvas `onvad `kimbatuse sies, ei lähä tüö edesi (vihm takistab heinategu)

`riide `kimbukene (väike kimp, pamp) kääs

õlen `kimbus sene senegi `asjaga, tiä kuda saan akkamaie

`aiguss on`kimbus (kallal), ei `jaksa kedägi tehä

last `kimbuga ei `peksetässe

tämä ei tule `palja `käägä, alati tuleb kimp (pamp, pundar) kääs, komps `kainlas

`katse `naised tulevad `kimbud kääs

(lööma ~ panema) akkab minuga `kimpu, `tiemä ühes kuos tüöd

üks `saadu jago [heinu], kaks kolm `kimpu (väike koorem) saab

tuo üks kimp puid `mulle

tämä kukkus `vargussega `sisse ehk jäi `kimpu (kimbatusse)

`tõmmap `sisse tõise `õige inimese ka oma `kimpu (kilda, nõusse)

pruut ajab oma `andisid, `kõrjab `pitki külä, `viinapudel `kimbus

(ootamatult sattuma) kukkus `kohto `kimpu


Jõhvi


minul on `aigus `kimbus

`erne kisuti üläs, `kierati `luuda (kimp)


põhja-Iisaku


sie tämä puegki `targemb, niisama ühes `kimbus `massä·ńnikudega

kui ma piaks oma `suure `kuormaga `kimpu `jäema, `aitad ädast `välja


Vaivaro


rugi `leikamisega oled `kimbus

siis kisoda tädä (lina) maa siest `vällä - - ja `sioda `kimpu

pani kaig `asjad `kimpu ja läks menemä

(komps) `kimpsud ja `kampsud on `seljäs

kuhu sa akkad menemä ku (et) siul on jo `kimpsud `kampsud `kaindlas

`Jaanil on nüid `kitsus (kimbatus, häda) kääs

`ninda pahast on `kimpu `siotu `kinni, et on lodokille (lõdvalt)

No comments:

Post a Comment