Monday, December 1, 2014

laid laide laiudeda

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(silla ehitamiseks või vesise koha katmiseks) `enne pane `õrred ja `õrside `pääle `laidabud
tie `laidapuid panema - - nied `kiikusid vie pääl, obosed ka õppisid `käima, siis `astus `laidapuu `pääle

jõgidelle `tehti `kastid (sillaalune palkidest tugiehitis), `palkidest `kastide `õrred, `õrside `pääle `laidapuud

(endisaegne seelik) kotti`kleidi ies õli kaks `satsi `põigite, taga õli ka kaks `satsi samute, a `keskel õli taga üks pikk laid, sie `pandi kaheltpuolt `külje`satside `õmblusse `alle

(aiamulgu sulgemiseks) verävä `kõrva `puudele `raiuti `augud `sisse ja `sinne `lüödi `õtsa pitte `laida puud

`vihma `tilgad on puu `õksides ja veräva `laidapude `küljes


põhja-Iisaku


(`laadi|ne g -se = laidne) `jupka oli `puale`teise `laadine

(n, g `laide = aialatt) kes siis viel `laidet `lahti tegi, `tuetasid reha `piale ja üppasid üle


Vaivaro


kui tehä uus vene, siis `laiudeda (küljelaudu kinnitama)

on `kolme `laidasi (küljelaud) ja `nellä `laidasi `venne

`paido `laiudeda (kanga siile kokku õmblema)

kahe `laitane `paida

`naiste`rahva amed on ka `laiudettu

No comments:

Post a Comment