Thursday, December 11, 2014

harvokeine harvast harutas

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(harva , harukorral) `arva `kõrda käis meil

`arva `kõrda tuleb ette sie asi

pääs `vaide `elbemmed, `arvad (hõre) `iuksed

viletsad `iuksed, `arvad, `lipled vade pääs

kui `arvad ja lühikesed `iuksed, sis `üöldi `lipsupää

arv maa, on kevädesed üö `külmäd, `kergitab üless

`kumpassi lehe (nõela) `tõine aru `näidab `põhja , `tõine `lõuna

kraaps luud õli `arva `õksidegä ja `varreta

no sie põld `arva äppardub

`tarvis tihemalt `külvada et ei tule arv külv

`langev `aiguss, mõnel käib tämä tihemäst, mõnel `arvemast

`patjal on arv `riide, `lennotab ja `tolmotab `sulgi

üks `kangaserv arv, `päälised ei lüö ligi, piab `liivima (viltu kootud kangast tasandama, maha jäänud serva järgi kuduma)

arutas `riide üless lõng `aavaldi, sie on `kõige `nurjatumb tüö

(õhuke, harv) lörts `riie, `arvokeine, ei õle tämäst suurt `andi

(soolte kirin )`iivendust kõhust on `arva `kuulda, ta akkab `ninda teravast `piale, läheb `alla


Jõhvi


lademealused ja suvivili tulivad `enne `arva (hõre) `sarjaga `tuulada

tiumehele ja kuumehele tuli märss `panna iga `ommiku, aga `lehma`karjatsele ja `lamba`karjatsele ja sia`karjatsele, `neile tuli `panna `arvemast, näväd `käisivad `kõrda, `mitme külä `päälä õli `palgatud

aga `arvast, `kellel `enne vanast `niiskest `lipsu õli, `ennevanast õli pries


põhja-Iisaku


`arva `kuega (kude) labane `kaŋŋas

püha päiti vahest arva sai ka vähe magusa puolist (magustoit)


Vaivaro


pudeli `prunti on `liiga `arva, `lasko `enge läbi

[võrgu] maa`aial on `arvemb lina, sidä on `joudus paranda

kahel puol on [abaral] `arvad `silmad

sie `üeldi kala`riies: kaks kotti oli `lahti arudettu, ühest `ommeldu, lappasivad `vergod `riide `pääle, `toine mies avitas `selgä

(hõre, läbipaistev) `klaari ja `arva `riies oli `seljas

`viemö `oige rüsäd `arvast `maale ka `kuivama

`niiti lahendamma, kui on sasis, siis vaja lahenda (lahti harutama)

`arvokaine `leier (pruudi loor) `nindagu `verko

No comments:

Post a Comment