Saturday, December 13, 2014

järsko järskune

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


võttab kõhe `järsku maha, võttab kõhe `järje `kannuga

`järsko meni (läks ruttu ära)

siis sie tuba tuba `lehkas `järsko (järjest, ühtelugu) kana `sõnniku `aisust

`tienis `seitse `aasta `järsku `arsti `juures

`järsku (täiesti) uus enämb ei õle, puolpidune [riie]

näväd on kõhe `järsku `näljäs

pada on `ümmärguse `põhjaga, pottil on `järskune (püstsuunas järsult tõusev) põhi

riist on loppergune, ei õle `järsku `ümmärgune

(kangaviga) `kaksikud, siis on ühele niis`varvale kaks niit `järsko `pandud

(karistusest, vastutusest) kui sie süü `kannab, siis saab alema `ammeti, kui ei `kanna, siis saab `järsku `lahti

kui `järsku lagedast tied, siis ei `kasva iad `eina

üks puu - - on `längäs (längus, poolviltu), ei õle `järsku maas


Jõhvi


) ei ma‿p tia, kas ühäl `aastal sis üheksa `päivä - - `käisin `sõnniku `talgul `järsku

sa `latvad `eina, kes `eina `puolest lüöb, võttab `kõrgelt, ei lüö vikkasti `järsku

üheksä `kurge õli `luoma `koplis, tia kust nii `järsku `väljä tulivad


põhja-Iisaku


`silkud `muoname kot́tist ei `saantki kaduma, `järsku elasivad sies

sigines `teine `järsku `keksti minu `kõrva

järsku kimatas välk suure kuuse puruks

just nõelaga torgatud sõrme, haav `kirvetab (kirvendama) järsku

iga kord kui ta `nielas `klõnksti, `liikus kõrisõlm

`järsku virutas kläuh

`järsku akkas `amba all kedagi krõgisema

`järsku käis `irmus `raksatus


Vaivaro


miä tien sene tüö kül `järsko läbi

No comments:

Post a Comment