Friday, December 12, 2014

vägev vägise

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`tohter üttel et sinule ei `aita `prilli vägi enämb

täma `naine õli `nuoreld `suure `jõuga - - `üöldi et küll on vägev elokas

`kartuli `varred on vägeväd, ilusad kõhe

sie õli üks vägev kõnemies

`pulmad õlid vägä ilusad, isegi `manna suppi `eile `õhta `keideti

[mustikad] on vägä `jõuetummad (aegaviitev, mittejõudus, väheedenev) `kõrjada

(otsejoont, kiiresti) vägi jalu läheb rikkast, kõhe vägise läheb

ega inimest jo vägise saa `panna `kütke, ku on midagi süüd tehnd

Venemaal `enne `üöldi õlema `kruonu vääs `junkurid (sõjakooli õpilane)

`kaardi vägi, nie on ikke `kruono mehed, sõamehed ikke õlivad

(sõjavägi) `kruonu vääs `lüövad `telgi üless

vägev kõrs, `viljä pää pikk, `raske terakas, laamvili (saagikast teraviljast) `annab ia `saagi

lehe `puudega [suitsutatakse] ja `singid on vägä iad tuld


Jõhvi


mina `tienisin `Pieterboris `keisri ihu`kaitse vääs

`kaera õras - - mida `rohkemb sai lomistatud (muljuma), seda vägävamb vili `kasvas


põhja-Iisaku


tia mis ime`väega ta `poisi oma `võrku sai

`Inglismannil on vägevad `laevad

oi sa `issanda vägi, misuke poiss, `ninda ilus et

neid on väga `üksikuid

no võttis `naise küll `väetikese, kui vibaliku, `oonukese ja `kleenukese

oh kurask, kus oled ikke vägeva obuse omale saand

ots (elu lõpp) on käes sel vägeval vanamel

oli vägev lamakas (külatantsupidu, simman)

aga mul lovas (hästi minema, õnnestuma), pold `kapsa`taime tegemist - - `Mahta käest sain ja `vaata kui vägevad

vikki oli vägev, nüüd vajunud lömakille, `raske `niitada


Vaivaro


no kene vägi (? mis rahvas) se on

nuo (lambad) vägise `viedi `kasteti ja `liodetti vähä `aiga [meres]

`karja `tütruk on meil väga lohakas

No comments:

Post a Comment