Wednesday, December 10, 2014

kuju kuva

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


inimine käib kujudel (peibutuslinnuga) lindu `laskemas

[tule]raud õli - - `kõrva `suurune, `täpseld `niske kõverik ka ja `andas nagu sedä kuju

`vällä `kuivand, muud kui inimese kuju on järele jäänd

(Kuu Lüg Jõh Vai) kuva = kuju, (peegel)pilt

sääl värkstuas õli igäsugu `kraami - - `ärjä kuvasi ja - - `tiislar tegi neid

ma müün `teile nied kuvad `laste `mäŋŋu `asjast


Jõhvi


kua (kuju)

`pandi `linnu `muodi kuju üless, siis kui elos lind tuli `sinne `juure, siis särotetti `püssigä, sie on sie kujudel `käimine

vene külädest tulid kõik kujudega (ikoon, pühakuju) kõik `sinne (Kuremäele) `käisid `allikal


põhja-Iisaku


tia mis kuju (kogu) säel pimedikus obuse `kõrvas `seisas

raba anisi sai kujutata (peibutuskujudega meelitama), kogo parv `lennas kuju `piale `alla


Vaivaro


kuja (karja vm tänav) läks rei `juurest `Laagna `moisa

kuja `müödä tuli `karja `vällä ja läks mere `puole

(Kuu Lüg Jõh Vai)kuva (g `kuvva) = kuju

vesi kajasta miu kuva

siu kuva `paisto vie pääld

vies ja `peilis on ka kuva

(vari) kuva käüb `korval

jänüs üppäs, kuva ka üppäs

küdäd `pannod vette `sorsa kujud

mö kävimö kujudel

on midägi kuju `tehtu `pildi `pääle

No comments:

Post a Comment