Friday, December 26, 2014

komme kombell

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


n `komme

täma sai omale `kombes (korralik) mehe viel vanal ial

tuleb `varga `kombel, `lummimisi (vargsi, varitsedes)


Jõhvi


(kergemeelne naine) `kerge `sielik, eks sie ole `kerge elu`kommetega, nisike `kerglane `naine või `tütruk

`marssis kääd `taskus edesi-tagasi, ise `ninda `kombes (uhke) et

kuri vaim tegi `kuerast enese, `vaimu `kombel käib, ei õle liha ega luud


põhja-Iisaku


laut läind põlema, `luomad `päesesid ime`kombel (vastu ootusi)

ise `poisikese `ohtu, mis ime`kombel täma küll `selle `tüöga akkama sai

kesesse `jätmine on ju lohakate `tööliste `komme


Vaivaro


ei miä‿n tamaga `kombe saa (ei saa läbi)

kus tuli `kilkisi `ninda‿t oli koledal ~ `kollel `kombel

kas oled jo oma `asjaga `kombes ~ `kompes (valmis)

`eigä ne üväd `komped (elu-, käitumisviis) küll ei ole

`kissad `laulad va˛el `mitme `äänegä - - moned `ellest, moned `kommest (kumedalt)

No comments:

Post a Comment