Monday, December 22, 2014

valju vali

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`valju `eŋŋega (iseloom, visadus, tugev tahe) obone

sedä `rohto ei süö `kiegi, tämä on `niisukene vali roho, `lõikab inimese `sõrme `katki ka

mürina vihm on jäme vihm, jämedast (palju korraga, suurte tilkadena) sadab ja `valjust

meil õli vookt kerikuõppetajast, sie oli `karge (karm, vali, kuri) vanamies

kui ahi küöb `õige valist, ahi karib

(külm, vilu, kõle ilm) `karme tuul, vali, ei õle `niiske

`valju (karm) `karvaga lehm ei õle üvä `piimälehm

(keevaline) `kieva verega, kie äkkiste vihastub ja `jälle igale `puole on vali menemäie, sie on `kieva verine

sie `üellässe tige kuer õlema kel vali karv ja must `kurgu lagi

kuer on `võõra inimise `kõhta vali

(pinnalt kare, krobeline, konarlik) vali `riide on kore

on rukki rääk tieb krääk, krääk, krääk, vali ääl `tõisel

(vingelt külm) kõle tuul, kuiv tuul, `ninda `irmus vali

`valju `karvaga obone on kõva (jõuline, füüsiliselt tugev, terve) obone

(vee langus) `langetuses vesi `juokseb `valjust, vahutab

ahi küdis `ninda `valjust et kõhe `lõugas


põhja-Iisaku


ise pisike nigu rakk, aga vali `kräuksuma `teine (koerast)


Vaivaro


(jõhvhein tarnade perekonnas) jovi `einäd on `ümmarguised ja `valjud

No comments:

Post a Comment