Monday, December 15, 2014

purgub purust

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`samble kama ja liiv, mädänd kama, puu on siest mädänd ja pien nagu puru

kisub `kannussiie ja nokkaga `tõise purust

kodo`ketretu lõng, `karbemeline (purune, prahine)

sõa ajal `lasti siit sild purust, siis `käisidki säält (karja) kari`sillast

valusasti siest pureb ja `aigetab `nõnda kibedast

minu vanaisa `ütles, et `kärbane pureb

taob kive `kildudest ja purust

kull `kiskus kana purust

karu kisub (lõhkuma, lammutama) `linnu puu purust

et tüöd `ninda `ahnustasid, murisid enese purust, vanal iäl `kostab sedä kõik taga

poiss `krähnäb (kratsima, kraapima) ihu purust

vana vilets loom, kronu puru `lahja luom, ehk krönist `üeldi ka

(riideaugu äärt paiga külge õmblema, üle ääre õmblema) `kõrvustab `vällä, et ei `purgu (purunema), `õmbleb `kanga `ääred sedäsi üle `ääre kokko

(koht, kus palju käiakse) `käidäv tie lõhutasse puru

siis `raiuti `toared `kartulid purust ja `pandi `linnase jahu seguga `ahju põrand täis

nied [võrgud] on vanad purused ja logosed, egä nied enämb kala `kinni ei pia

nii`kaua ka ikke tuli õli `paasidel `ümbär ja all, kui näd õlivad kõik purud ja `lupjastand kõik (lubjapõletamisest)

`autud `tievad [tee] sügise ja keväde `ninda purust, et ei `pääse läbi


Jõhvi


`kapsa`rauaga `raiuti `kapsad purust

nied `viina `käigu`tõrred ja se klopptõrs kus segati - - sääl tegi purust ja jahutas ärä ja siis `läkski `sinne `käigu`tõrde

(ruumiliselt) vahetult, otse `silmä `ambad, nied on siin puol puri `ammaste kõhe

`viskas `kropsti kõik puru

mis nied paberid nüüd purust `lõikusid


põhja-Iisaku


`klirdi kukkus klaas purust

`õlleklaas läks klirinaga purust


Vaivaro


`piened `lapsed `purrod ~ `immod emä `nännä

`kolgida `kolgispuu vahel, `ninda `kavva `kolgida, kui kaik luu `lähtö purust sääl sies

kosest `alla lüöb `palgid ka purust

`kougod näriväd linased `vergod purust

läks `nenda purust, et kribemed (raas, iva, tükike) vaid `jäiväd järele

siin on kaks keriku maha `laodetu (purustama, lõhkuma)

`ninda kovast [hobune] `lohka (tormama, kihutama), et `riistad `lohka purust

No comments:

Post a Comment