Monday, December 22, 2014

ono

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


eks `lapselt saand ikke `üella, et küla ono (võõras mees, külaline) tuleb `meile `käima

lell tuleb, leib `kainlas, ono tuleb, õun `põues, tädi tuleb, täi näppis, sõse tuleb, sõlg `rinnas


Vaivaro


(ema vend, onu) eno `tullo `meile

eno`poiga (onupoeg)

enotüdär (onutütar)

ono (hunt) küsis `koera kääst, kas konogas (siga, kärssnina) on kodo

ono `uota `oues, `kuogikotti (koogi kandmiseks) `kaindlas

lüö onolo `patsi

No comments:

Post a Comment