Saturday, December 20, 2014

vatsakalli vatsuli

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`vatsa alused [villad] ikke pannasse erali ja `selja`päälised ja `külje`päälised erali [lambaniitmisel]

ega kana ei taha jo `kuudis maas `vatsakalli magada, ikke läheb [kuudis] `penni `piale

kui käed `käivad, siis vats `naurab

(maoli) `vatsuli on maas ehk `maokalli


põhja-Iisaku


vahest vats `iugab, koriseb ja uriseb kui kuri koer


Vaivaro


küll miu `vatsa on ele ja `oige `tühjä

`vatsa on nii tühi, et südä `iiveldä

tama `irmuti mia (minu)`vällä, et `vatsa läks `lahti

`konnad on `tunkelid `pruunid ja vatsalune `valge

kanal `vatsa ei ole, kanal on kubo

just ku `kärnä `konna `vatsolle

nüüd `larpisin `oige `vatsa täüs

livestüs `vatsilla `permandolle

`vatsa mäni lahti sõin makket toitu

No comments:

Post a Comment