Wednesday, December 10, 2014

tüvi tüdi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


`erne tüvid `kiereti pune (kokkukeeratud hernekimp) - - mõnes kõhas `üellässe [seda] `erne aod

`erned kisuti `vällä ja `kiereti tüvi `õtsad `ninda `vassassutte kokko

`erne `luuvad `pandi [kuivama] tüvi `põhja `puole, `lõune `puole `latvad

`männä`jöndräkas (kidur) `kasvab suos
`männä `jöndräka tüvi kõver

tüvi `õtsa tuleb `kahle (lõhe), `latva `õtsa ei tule

tüvist ikke on kõvad ka, `latva puol on rabe

kas juba lüöb tüdimusest (kas tüdimus tuleb peale)


Jõhvi


(lobamokk) lorakappukas õli `kõiki ära `tüütand


Vaivaro


`tüüni `ilma `ninda ku `klaasi

`maksa, `kopso, südä, kaik kuos oli sisikoǹda
tüüdenä tämä on kuos kaik
akka `kinni ottama, siis laguno

onoks (Soome: onkos) siu tüdär `miihel

No comments:

Post a Comment