Thursday, December 25, 2014

tõest tõdus tõsisest

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


mis siin nüüd `lahti on, et `nõnda `vaikisest ja tõsisest `istuta

`esmispä – edos, `tõisipää – tõdus, kessnädälä – kenä (inimese omadused vastavalt nädalapäevale, millal ta sündis)

kui tämä `kuulutab ette ja sie tõest nii lähäp, siis on küll läbi nägija (selgeltnägija) inimine


Jõhvi


(naerjast, pilkajast, lobisejast) tämäga tõsist juttu `rääkida ei saa, alati on tal `ambad irevil

õled ikke tõest `krantsipikkune


põhja-Iisaku


[kui keegi suure leivatüki korraga ära sõi] Öeldi, et tõesti sa igistasid (pingutama) selle korraga nahka

ei `selle keba (kergats, valetaja, kiitleja) juttu saa `tõena võtta, ta on eluaeg `olnud kebajas

ära mene `lõmpsima (lorama, lõõpima), kui `teistel tõsine jutt käsil

No comments:

Post a Comment