Wednesday, December 3, 2014

ninq

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


[hobune] `tõmbas `kõrvad taha, ning muud‿ku `ingastas `kõrra

siis akkati `lauda kattamaie ja `pandi `süömine `lauale ning `süödi

kui `kougiti `nahka , siis nüör õli jala `küljes ning `kougiti

`räägiti kodo kävijäid ning `kummitusi õld

`kolme `kõhta `ilma rahata `menna ei saa: kiriku ja `kõrtsi ning `litsimaja

No comments:

Post a Comment