Thursday, December 11, 2014

kostuss kostill

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänuse


sa olet jah `kostand (nõusolek abielluda) elost ajast

lüö (puu- või raudpulk millegi august väljalöömiseks) `kosti `pulgaga auk `tühjäst

tõrs `kostab (kajama, kõlama) `vasta ku tühi on

kuda `metsä `üiäd, `ninda `vasta `kostab

teat heli `vankri lõgin juo `kostab `iemald


Jõhvi


küla`kualis kual`meister `ütles - - ja mis on `õige `kostus (vastus)

mis sa sene `pääle `kostad (vastama)

(kellegi heaks, kasuks midagi ütlema, kellegi eest välja astuma või vastutama) tämä `kostab minu iest


põhja-Iisaku


rikkamad olivad `kuoli aeg ikke `kuskil `kostil (tasu eest korteri ja söögi saamisest)

pimedikus `kostas rehe alt kilks-kõlks, siis `lüödi juba `viimast ladet

suutäis jäi `kurku `kinni ja `kostas viel `ainult üks pikk `kõõksti


Vaivaro


sose tuli `meile ja toi `kostinitsa

toi `miule `kostist vähäne `tuomuksi

külas, võõrusel läks `toise talo `kosti

`peäme vähäne `kosti (söök) ka

`kostiline

se `kostas miu `korvi ka

No comments:

Post a Comment