Monday, December 15, 2014

rikutu

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`kartuli idu saab ise enesest (tegelikult) rikkutud, läheb `katki

jutt ei rikku luud, naer ei rikku `nahka

egä tüö `konti `murra, egä naer `nahka rikku

[löömisel] vits ei rikku `konti, käsi rikkub `konti

külm on juo karastand ja rikkund

älä `kiige (kiikuma, õõtsuma) `tuoliga, rikkud `tuoli jalad `vällä

paremb silm rikkutu, `tõine silm `killitäb (kissitama)

siis `võetasse `kresla küll päält `vällä, kui `minnasse `metsa puid vedama, ei taheta `kresla puid rikkuda

kui tuul on mere puolt, siis tuleb mere `leitset (aur, ving), mere udu rikkub `viljad `vällä ja `lambad


põhja-Iisaku


`rätsep rikkus `pintsaki ära, jäeb `teine `seljas `ninda lörakast


Vaivaro


`kange sää oli rikkund `ketjud `katki ja `laiva tuli `randa

`kange `säägä rikkus `ankuri `ketjud `katki ja ajas `laiva `randa

rikkus `kruusi `katki

No comments:

Post a Comment