Monday, December 22, 2014

põigite põiki

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


(endisaegne seelik) kotti`kleidi ies õli kaks `satsi `põigite, taga õli ka kaks `satsi samute, a `keskel õli taga üks pikk laid, sie `pandi kaheltpuolt `külje`satside `õmblusse `alle

õled `kirja maha `kussutand, õled `kirjale `rissi ja `põiki `kriipsud `piale `tõmmand

`lauvad `kõmmelduvvad, ta `pitkussest ei `tõmma kõvera, aga `põigite

[karu] `jäljed `käisid üle tie `põigite

`lastemärk on kriips (peopesas), `põigiti, lühike, `piene `sõrme akkatusest all puol, `ninda mittu `kriipsu, `ninda pali `lapsi

lesemärk on kriips pihus, elo`lauvast lähäb `põigite läbi

luom lei `põigite `augu `pääle, `tõine ei `pääse `aiast `vällä

No comments:

Post a Comment