Wednesday, October 29, 2014

veiked

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Lietuvių kalbos žodynas: vaikas
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


`lastel `puole `aastase `ümbruses `veiked `vistrikud `lüöväd üles
siis on ihu tased
ihutased `kaovad iseenestäse
kie `veikeselt on ihutasesi täis, senel `õlla perä ilus klaar nahk
`leivasegavuse kohovahuga `määriti `saunas ihutasesi

sie on `veikene `palkidest ehitettu jönn (onn)

plikka õli `veike vel - - kahe `kolmene õli

`kärpsä näpp - - `veikene all lind

`kaeraküna on `veikene, `sinna `panna obosele `kaerad `sisse


Jõhvi


(ihutased) ihu tasa˛uksed, `veiked `kärnäd, sügeleväd

`kartulid viel `veiked - - tasu viel `mennä `koukima

`veikest kruu`lehte (keermelõikur) `kiereti `ümbär `pulga

`poisid `mängisid ja `luopisivad, `kaikad `veiksed õlid kulid

`uonuke inimene, `veikest kätt, `lahja

põlvel veike `marrasnaha `kriimustus


põhja-Iisaku


suuremad juoksid kiirest veikemb jäi maha

paar `kilksu `veike `aambriga `ańdsin

`veiked `kaunad tulevad kukkelokutille (taim, nõiahammas) pärast [õitsemist] `külge

saun `veike asi, `selle `lõivad ülesse `paari `päevaga

No comments:

Post a Comment