Wednesday, October 29, 2014

vähä

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


vähä `aavaldi ikke `kömbin `käiä

vähä `johtond inimene
`johtond (mõtlematu, rumal) tegu

(usklike jutus) `nõrkend ing (vähese aruga)

päiv on juo menemäs, terä vähäkese `kiilub

`uoda vähäkene ma tulen kõhe

`kohmus, vähe jääs

ei tõhi `kuugista, süö vähe`aavali

`silmaseletus akkab `kustuma - - [teine silm] vähä `kuumab

`riide on `kõllakas (kollakas), vähä `kõllakast tegi, ei võtta `värvi `selgä

(kääbus) `kääbokas, sie on vähäse `kasvuga ja pisikene

(väga vähe, üldse mitte midagi) ma ei tia mitte üks `sõrme küüs sest `asjast

mina ei õle mitte `musta `küüne `võrdki midagi võttand

vesi akkab `laugema (alanema), vesi juo väheneb

`ommiku vara `võeta vähe `einet, sie on `linnu pettis (linnupete)

vähe on lume `uitu (lumeudi) maas

mina ei taha `lurpsida (lürpima), laa `jahtub vähä

(rumalusest, vähesest arust) vähä umu pääs, lusikaga on `antud, `kulbiga `võetud

kivine maa on, mis on vähämb kivi täis, aga kivistikku maa on `puhta kivine


Jõhvi


sie on ikke nüüd küll enambvähämb (enam-vähem ligikaudu, peaaegu) `õige

`kasvasid [juuksed] vähä juba pikkemast, `massin kättä ja kulist

`viskas vähäst ajast külitä

näppude vahelgi õles ikke `miski võind teha, aga ikke on vähä `laisa segane

lasen `süämise vähä `alle `puale

lasen vähäst ajast `silmad `linku

`laupased `tunnid `kualis õlivad vähe lühemad


põhja-Iisaku


jäeb vähest `purje ja kohe läheb iriskist (iriseb)

obone vähe `jalgas (jalga sisse võtma, teest, pinnasest, selle tõttu jalga vigastama)

`küögi uks on vähe `kaardus

noh, `suksu, `tõmma ka vähe `inge tagasi ja `kinnita keret

`leiba ikke vähe ja vähe, võtta kladovoi·st (panipaik, ait, ladu, sahver) jahu, tie uus tegu

(niitmisest või riisumisest) eks sie maa vähe (veidi) `kriipsida saand

lund vähe, võttab rie jalassed `kruusa pial krägisema

mina `piigistasin `ambad kokku ja mitte üks kõss (vähene hääl või heli, tavaliselt eitades)

ah mis tast `tühjast enamb `asja, eks ta maja `ümber ikka natuke taha köbistata (vähehaaval midagi tegema)

õue pial `köksib (vaevaliselt niitma) vähe vikkatiga kanadelle `rohtu ette

`viskasin vähe `köńdile (pikali)
olin vähe `vuodis `köndil

`köstri pühal (köstri peetud jumalateenistus) oli kirikus `rahvast vähemb

vähe maad `sõitasid, obune lagunes ette ära (rakmed läksid lahti)

olin paks ja `priske, nüüd akkan vähe`aaval juo ära `langema

lase `leitsi (leitse) vähemast

vähe `aega pladistas pesu `juures lips ja lops ja juba `vaĺmis

luges `miski pominal `pääle, valu läks vähä aja pärast üle

No comments:

Post a Comment