Tuesday, October 28, 2014

mulle sinuda

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


midä sa `juoksed (liiderdama) tämä järel, egä tämä sinuda ei võtta

`teie `kelmatta minuda, mina `kelman teid, noh sõnudega

kurat `võtku sinu ja sinu `ammetid ja tiud

mul ei õle `mutkui ihu särk on viel [seljas]

sie on minu `järgmine mies [veskijärjekorras]

mina `kasvasin `suitsu tuas

mu südä juo sies `kihvatab

`mulle `kummitas täna lakkas suur must kaśs

sina, kuradi perald, taad malaka `saada

lähän küdile `käimä
nüüd süön küü `keŋŋä vettä ja nao `nartsu loppotust
minu vend on minu `naisele küdi

sinä `sündind laisk et õle , sinä õled akkand laisk


Jõhvi


ei `anna `mulle mitte `inge `mahku

ma ei õle tänä mitte `inge `mahku saand

parun kärästäs (käratama) `mulle: kas sie mies ei tahagi `palka
isa kärästas, et jääb see meru maha vai ma võttan `rihma


põhja-Iisaku


kasvab küll üks jorupõrnikas (piripill, virisev laps) sinust
selle kuradi jorupõrnikuga on päris õnnetus kõrvuti kartulivaol olla

No comments:

Post a Comment