Sunday, October 5, 2014

õmmete

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


kuda sa `istud `õmmete, kahad (jalad) `laialli ku rie`aisad põrandal. kahad `laialli, kas `nindä saad mehele


Jõhvi


vahi, kus on `õmmete `kangelane (kangekaelne), ei palu `andest

vahi misike sa õled, `karvad `siiras omal, `kammi `õmmete vähä siledamast

mene lase `õmmete [juukseid] `lõikada, kuda sa õled nagu `karva`purka (karvanäss, Vene: бурка, Arabi: برقع)

võib `õmmete pladiseda, kiel käib `ilmast `ilma nagu `tallekse saba

no mis ta `õmmete `lõksutab (tänitama)

`katsuga nüüd et `saata mehed `õmmete ühä`kõrra `tüälä, mida te `tieta oma kalentkaid


põhja-Iisaku


`kauva sa `õmmetegi `möhmerdad nigu takkus kana

päev `otsa `vehkis tüöd, sie ka lueb `õmmetegi kedagi

`kuule `ergu (virguma) nüüd `õmmeti, `kaua sa tukkud

on `õmmetegi `kuera ilm, küll sai `lörtsida, jalad `märjad

No comments:

Post a Comment