Thursday, October 23, 2014

taba taotab tau tahu

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Suomen Kielitoimiston sanakirja
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


neid `taotab vähä `õlla neid `üeksmä `ambalisi `lehmi - -, aga `kaeksmasi, neid on `suuremb jago, kel `kaeksa `ammast suus on

`kuera `nästigud (soolatüügas) käses ja `jalgus ikke `taotavad `õlla. kui `karjas `käisin, õlid jalad `kuera `nästikuid täis

(käsihöövel) käsi üölpakk sie `taotab `õlla ühe terägä, `ilma toppel `rauvata. puol `ümmärgune käsi `üövel pakk, alt on puol `ümmärgune, raud on ka sene järele `tehtod

käsikividest õlivad kaks suurt `vankriratta `taulist kive

istutusviis sääl (metsas) on `mitme `taulist `issutust

sie õli `kruusi auk, kaks `süldä lai igä tahu

([nii ja nii mitu] jalga [pikk]) `kuuve `jalgane süld, kuus `jalga igä tahu

`rohkemb neli`kümmend samu igä tahu (igast küljest) `niitasin maha

maa `õtrad on `neljä tahilised (kuuetahuline) ja `kuuve tahilised

tahus `kaikaid

(tahk = ihumiskivi) käsi tahude pääl sai `kirvest ihuda

vanakurat kõik saab aga `naiste`rahvale käsi `tahku ei saa, kus nuga ihub. ihuvad `pliita pääl ja liepae pääl

`taudu vikkast `lõikap paremast ku `lõigetu vikkast

`raiuta juttad (tahutud koht palgil, pehkimise vältimiseks laiguti v ribana äralöödud kooreosa palgil) `sisse `palgile
tahuta ribad kolm neli tükki `palgile `sisse

(tahk, tahutud pind) `palgi kant
kodo tahuta, sae `veskid `kandivad (palki kanti tahuma, laudu servama)

(liiprikirves) klomp, senega `lätlased `käisiväd `liiprisi tahumas

maja tegemise `juures, kui `palki tahutasse, siis `pannasse palk koppel`aagiga (palkide kinnitusklamber, riisk) `seisamaie


Jõhvi


sie `aigus `tautab `kõrduda

(karedast pinnast) `krässus teraga `kirvega ei saa siledat tahumist, pind jääb `sooniline ja `lõmmendama


põhja-Iisaku


ketendas lastel nägu, määriti tahu ihega
Vaivaro


rugi on `katrane
mei rugid on alalde `katras
`katra, sie `kaera`tauline, `ripsed `külles
`katra on `vintske eloga
`katra `kasva rugi sies ja `kaura sies vesises maasNo comments:

Post a Comment