Monday, October 20, 2014

mõlemmad mõlembi

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


elu`aastad on mõlemal `selja taga, `eilised ei õle `kumbki

me õlema `kaimassed (kaim), mõlemad on minu nime `pääle `pantud

tämäl kaks ovost, mõlemad on krenod

mõlemad mies ku `naine, `kardeti `nõidust

käbedäd inimesed mõlemad

(kräsupea) säkkär pää ja kägärpää, mõlemad üks

minä `lehtisin (ahmisin süüa) mõlemi, kana sitta ja save, kui `veikene õlin

tahad `kieritud (korrutama) `lõnga ehk tahad ühe `kõrdastega, saad mõlemi


Jõhvi


`tõinekõrd kahekeste kui `õldi, iseenestase nagu tuli mõlemil `kõrraga üks sõna suust


põhja-Iisaku


(poegimiseelsest ajast, kui lehm ei lüpsa) `piima ei ole, mõlemad `lehmad `jäivad `kinni

(lõopistrik) `lõukesekuĺl ja `pääsukesekuĺl võttavad mõlemad `veiket `linduNo comments:

Post a Comment