Wednesday, October 15, 2014

kogo kogomine

Eesti murrete sõnaraamat
Eesti keele seletav sõnaraamat
Eesti regilaulude andmebaas
Alu tagust keele nõuvuLügänüse


kogo külä õli jalul

ei õle tämäl `kasvu ei kogoda (keha suurus)

eks sie õle `jälle kogo rumal kui `lapsed `taplevad

lähäb `tõise kihelkuǹda ja `tõise kogoduse (usuühing)

tämä kogos ja `kõrjas ja `kannatas `tühjä `kõhtu

(pulmaliste kogunemine peigmehe ja pruudi koju enne pulmi) `pulma kogovuse `õhta, mõlemil puol õlid oma sugulased, kogosid kokko

kesknädäl õlid kogoused

(mitte) sie ei õle kogoni (sugugi, üldsegi) õige jutt, midä sa `räägid


Jõhvi


sie asi ei `kõlba koguniste mitte

südä üä ajal `tehti koguvuse `unnik. üks aris `peikme `kaelapäält `kinni ja lei selite põrandale siis `peiu`poisid ja `kaasik`tütrikud `luapisivad üksüht senele `selga. `peikmees õli `kõige all ja `pruudikodu õli pruut `kõige all

kogo = (naljaga) mehe elund

kogo põld `kiuru täis


põhja-Iisaku


`õhtast kogub [kase] `mahla ikke `ämber täis

juba akkavad `laulu`räästa (Turdus philomelos) `ilmad, jões `tõstab ka vett kogu aegNo comments:

Post a Comment