Sunday, January 26, 2014

hundiga auguss

Puru külä mees, Jõhviss õli   purjetamass, akas kodo menemä maan-teed möödä. Tartu maan-tee ääress Tammiku mõisa kõhass on mäje rind, sääll mäje rinnass õlid augud. tämä eksis sene tuisuga ja kukus sinne auku. hunt õli seess. enne auguss. lumi langes alle hundille selgä ja hunt jäi lume alle, kui joobond mees kukus lumega sisse, hunt kriipis lume seest augu läbi ja rönis lume ald vällä.
    mees selgis joo viinast vällä. ja sai arvo, et midä loom se on ja kuss minä õlen. et ümmärgune auk on, ja   liiväsed serväd kaa. see õli kruusi auk, kaks süldä lai igä tahu. mees vahib järelle et üks kõht kerkib lumi. hunt rönis lagelle, ja akab vahtimaie meest. hunt istub kesk auguss. a mõlemad tõine ei puudu tõist. mees ei puudu hunti egä hunt ei puudu meest. kõik õli vaga,
    ja akab valge koidik. mees vaatab et kruusi auk. mees sedä auku jo   tees. mees akab kisendama   api. inimised käiväd joo teed möödä tee ei õld kaugell. üks veeränd-virst. ja kuulivad sene mehe kisa. mees kisendas, et "tulga   api". joo ööse kukus, akas nüüd abi palumaie.
    üks mees kuuli ja see läks kõhe sinne augu juure. abi kedägi ei saa tehä üksi päine. "maa ei pääse kaa august vällä. hunt akab minu närimä, ku auku tulen." tulivad tõised mehed taga tämä järelle. tämä ütles, et "tooga köis." ja tõised mehed tõivad köie. viskas köie auku. mees akas köie õtsast kinni ja tõmmasivad sene mehe sääld august köiega üles.
    sai mees üles. aga nüüd : "midä sa maksad mulle, et ma su üles tõmmasin hundi käest ärä?" hunt jäi auku. "a võta see hunt omalle!" - "midä ma teen hundiga?" - "võta hundi nahk maha, ma võtan hundi naha" mees sai sene hundi naha omalle sene eest et august vällä vedäs (tõise mehe). a   need tõised mehed akasid tahtuma kaa, kee avitasid. siis müüdi see nahk ärä ja saivad toobi viina raha. nüüd on mees eloss ja hunt   tapetud. "


1852.a Rebu küläss sündünd Jaan Soolep jutustand 1937.a "

No comments:

Post a Comment