Sunday, January 19, 2014

alalÜtelev

alalÜtlev (mildisell, mildisill) [1]

tunnus on liitunud omastava sarnasele tüvele [ligemäll, pimedall]

pikk ll püsib kaasRõhu järel

 • Lüganuse:
  • põrandall,
  • [jõulu] pühädell, melemill silmill,
  • iemäll, karvussill (karvuPidi koos), [silmad vie] kierevill (pisarais), [on] kummargall, [naine on] nägevill (rase), [kõht on] vedeläll (lahti),
 • hvi:
  • mull, sull, madalall,
  • lahuttajadell,
 • Iisaku:
  • pimedall, allikkall,
  • lammastell, tüttardell,
 • Vaivara:
  • ligemäll, üleväll,


ll(a) > l pika või rõhutu silbi järel [ulgal, pääl]

nagu IdaMurdes

 • Lüganuse:
  • üväl mielel, [einputk on] marjal, sell ~ senel,
 • hvi:
  • pääl, suurel ulgal,
 • Iisaku:
  • tütrel, õhtal,


tuletab määrusi [2]

pigem Jõelähtmel, Kuusalus, harva Viru-Nigulas ja Vaivaral

lla [kummulla, polvilla]

 • Vaivara:
  • kummulla, otsilla (otseli),
 • Viru-Nigula:
  • [on] polvilla,
 • Soome:
  • [on] polvillaan,

gillä, kkalla [närukkilla, sasikkilla]

 • Vaivara:
  • laadakkilla (lahti, laiali), [maja on] närukkilla (lagunemas), sasikkilla (sassis),
 • Kuusalu:
  • närvägällä (pikali),

villä, vällä [lähüvillä]

 • Lüganuse:
  • [silmad vie] kierevill (pisarais), [naine on] nägevill (rase),
 • Vaivara:
  • üleväll,
 • Kuusalu:
  • näskevillä (käsipõsakil, rase), istuvalla (istudes),

dellä [vaigudella]

 • Kuusalu:
  • vaigudella (vaikselt),

sillä [rindosilla]

Eesti keele pidi tagaSõna asemel

 • Lüganuse:
  • karvussill (karvuPidi koos),
 • Viru-Nigula:
  • nilkkasilla (pesu väel), [uks on ~ jädä uks] raukkasilla,
 • Vaivara:
  • kohtsillä (varsti, kohe), polvisilla [maas], rindosilla (rinnutsi, vastamisi),
 • Soome:
  • kohtsillaan,

ajaMäärus

on kõige tavalisem kõigis LääneMereSoome keelis

 • Lüganuse: kukke laulu ajal tuisti vanast
  • tennisse päiväl lähäb talve seljäluu katki
  • kui talvel mies kõnnib püksi kaulusseni lumes, sie suvel kõnnib põlvest saatte rohos
  • õkkaspuu raijutti nuorel kuul
 • hvi: päiväl õli puoluks kinni

nii kui

 • Vaivara:
  • mennel pühäbäl oli miul pali viera
  • kaigel üösel ei saand silmä kinni

isegi eluea puhul

 • Lüganuse: meil üks lehm lei õhval juo sarve maha (õhvana)
 • Soomes - täpsustamata aja kohta [3]:
  • päivällä
  • tällä viikolla - sel nädalal
  • viime vuosisadalla
  • edellisella kerralla
 • Vadja [4]:
  • sücüsüll

ajaMääruse täiend

on tavaliselt

alalÜtlevas

, aga põhiSõna on osastavas või viisiÜtlevas (olevas) käändes

 • Lüganuse:
  • sell aasta ühel ommikku [vara]
  • peremes meneväl suve suri
  • tõisel riede Juhan tõi lambad
 • hvi:
  • suojal kevade
  • esimisel õhta
  • ühäl pühäbä õhta
  • mitmel ommikku tuli viis märssi perenasel panna

nii kui Võru, Vadja, Karjala,

 • Setu:
  • vanal aiga
 • Vastseliina:
  • mustil aiga (enneMuiste)
 • Vadja [5] [6]:
  • senell päivää
  • ühell kõrtaa tuli suur tuuli
  • kasell voot - sel aastal
 • Soome:
  • sillä aikaa, et saa mennä ulos - selle aja jooksul sa ei tohi väljuda
  • toisella kertaa
  • ühtä aikaa - ühtAegu
  • tulen vain lyhyeksi aikaa [7] - tulen ainult lühikeseks ajaks
  • pyydän teitä poistumaan vähäksi aikaa - palun teid väheks ajaks lahkuda
  • jää siksi aikaa kotiin, kun palaan - jää seks ajaks koju kuni ma tagasi tulen


alaleÜtlev alalÜtleva asemel

väljendab korduvat tegevust

 • Vadja [8]:
  • ühs naisikko cäüs niittämää põllolõõ - üks naine käis pidevalt põllul niitmas
  • kuttsõ pulmõilõõsõõ - kutsus pidevalt pulma

vahend

Eesti keele kaasaÜtleva asemel

 • Lüganuse: itkeb nagu vitsul peksetu
  • ära kuluta ninda pali, katsu vähemal läbi saada
  • piap vähäsel elämäije
 • [9]
  • see on kaurul kasvatetu
  • lihutetu linnasille
  • õtra tangulla tasutu
 • hvi [10]:
  • püüsi püssil püietasse
  • kala võrgula võeta


da-tegevusNime alalÜtlev [11]

levib rohkem Lõuna-Eesti ja Isuri keeles

toimub selleks, et kellelgi oleks midagi teha

 • Ambla:
  • kiigun kilteri iessa
  • kõigun kubja käskiella (kupjale käskida) [12]

julgus midagi teha

 • Laiuse:
  • mis mina hoolin üteldessa
  • kardan välja kaldudela ~ kaljudessa [13]

ühe tegemise ajal juhtub teine

 • Äksi:
  • oles sa unesgi nähnud
  • magadella mõtelenud
  • tukkudena tulnu meele [14]
 • Koeru:
  • nõela kadus nõeludessa
  • õmeldes udu ameta
  • pilutelel peio särki [15]

ma-tegevusNime alalÜtlev malla

sooritab mingi tegevuse abil

 • hvi:
  • ärja süöb ta süömalla
  • vaadi juob ta juomalla [16]
 • Soome [17]:
  • he hankkivat leipänsä kutomalla verkkoja ja tekemällä töitä rikkaiden pellolla
  • ja vaatimalla he yhäkin vaativat, et, että Olavin oli tultava heidän mukaansa (rõhutav: ja nad nõudsid pidevalt, et Olavi läheks nendega kaasa)

ühildumine [18] [19]

LääneMere-Soome täiend ühildub põhiSõna käände ja arvuga - tavaliselt


 • Lüganuse:
  • üväl mielel,
  • melemill silmill,
 • hvi:
  • suurel ulgal,


öeldise ühildumine sihitis-määrusega

sihitis Eesti keele (alalÜtlevas) tegijaMääruse asemel [käski soldatti tuvva miekka]

 • Lüganuse:
  • emä lasi seppä tehä uuwe atra
  • midä sa tied sääl, laset lapse kisendädä
  • [ta] lasi kassi ärä tappada üövahi ja võttada nahk seljäst vällä (lasi ööVahil kassi tappa)
  • lase käät käijä
 • hvi:
  • isa lasi poja obuse ette panna
  • lase oma koivet kärmest käijä
  • kui ahi küettud, lase ahju nattukkene jahtuda

(nii kui Soome ja Põhja-Eesti murdeis)

 • Vaivara:
  • kuningas käski soldatti tuvva terävä miekka
  • eivät lase ihmist makka kaviited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 205
 2. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 205
 3. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 222
 4. Елена Борисовна Маркус, Федор Иванович Рожанский "Современный водский язык" Тексты и грамматический очерк. Том 2. lk.247
 5. Votian main cases
 6. Елена Борисовна Маркус, Федор Иванович Рожанский "Современный водский язык" Тексты и грамматический очерк. Том 2. lk.248
 7. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 197
 8. Votian external locative cases
 9. H II 8, 769/90 < Lüganuse khk. - Johann Petrowitsch (1889) uk/rl Pulmadest
 10. H II 8, 809/13 (3) < Jõhvi khk., Järve v. - J. Saamuel < (?) isa, u. 70 a. (1889) "Arg kosilane"
 11. Eesti vanade rahvalaulude keel, Juhan Peegel 2006 lk 155
 12. H III 4, 252/3 (1) < Ambla khk. - A. Redlich (1890) "Õhtu ja hommik + Ema nutab, et tütar mõisas"
 13. H III 9, 153 (1) < Laiuse khk., Laius-Tähkvere v. - Gustaw Iwask Saar (1890)
 14. H II 56, 418/9 (105) < Äksi khk., Elistvere vaestemaja - J. Tammemägi < Mari Valge, 68 a. (1895) "Kasvatus asjata"
 15. H II 13, 143/5 (35) < Koeru khk. - Willem Wiitmann (1888) Nõelamäng rl/mng
 16. H II 1, 246 (357) < Jõhvi khk., Kalina k. - M. Ostrow & O. Kallas < Mihkel Mill, 76 a. (1888) "Perenaine ootab koju"
 17. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 138
 18. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.203
 19. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208, 211

No comments:

Post a Comment