Sunday, January 19, 2014

alaldÜtelev

alaltÜtlev (mildiseld, mildisild) [1]

tunnus on liitunud omastava sarnasele tüvele [lapseld, jaold]

*lta > ld [tuoreld päild] [2]

 • Lüganuse:
  • [järkk] järguld, külmäld, tühjäld, tuoreld päild (toorelt) [kannetti einad viest vällä]
 • hvi:
  • suuremald jaold, paksemald,
  • lauseFoneetiliselt: väljält, kõrgelt, põrandalt,
 • Vaivara:
  • maald, lapseld, joukkald [eläs], vaiseld [suri],
 • Vaivara Kudruküla:
  • [mie müön einät] uobilda (ainult kõik korraga) [vällä],


tuletab määrusi [3]

mis ajast

 • Soome [4]:
  • tämä on menneeltä vuodelta - see on pärit läinud aastast
  • päivä päivältä - päevast päeva
 • Vadja [5]:
  • voosi vuvvõlta on parapi elää - aasta aastalt

vahend

 • Vadja [5]:
  • räägahtii kõrt nimeltää - hüüdis korra nimePidi


ma-tegevusNime alaltÜtlev malda

Lõuna-Eestis

toimus ühe soorituse tagaJärjel [vaadi õlut jõi joomalta]

 • Pärnu:
  • teo leiba sõi söömalta,
  • vaadi õlut jõi joomalta [6]


ühildumine [7] [8]

LääneMere-Soome täiend ühildub põhiSõna käände ja arvuga - tavaliselt


 • Lüganuse:
  • tuoreld päild,
 • hvi:
  • suuremald jaold,


öeldise ühildumine sihitis-määrusega

 • Soome [9]:
  • en kiellä, salaa, kätke sinulta mitään
  • minulta puuttuu rahoja
  • heiltä kuoli koira
  • mieheltä katkesi jalka
  • mieheltä alkaa kuulo jo olla vähissä
  • mieheltä hukkui kukkaro - kadus
  • keneltä putosi kukkaro? - kukkus
  • keneltä jäi sinne kukkaro?viited ja märkused

 1. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 207
 2. "Petit atlas des parlers estoniens = Väike eesti murdeatlas" , Andrus Saareste kaart 23
 3. M Must "Kirderannikumurre" (1987) lk 205
 4. Soome keeleõpetuse reeglid / Paul Alvre 1969 lk 209
 5. 5,0 5,1 Votian external locative cases
 6. E 56359 < Pärnu - K. Veismann < Tiiu Otmann (1925) Pl
 7. Laanest, Arvo: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn 1975. lk.203
 8. M Must "Kirderannikumurre" (1987 lk 208, 211
 9. Soome keeleõpetuse reeglid , Paul Alvre 1969 lk 207

No comments:

Post a Comment